Thomas Jefferson's Monticello

931 Thomas Jefferson Parkway, Charlottesville, Virginia 22902

931 Thomas Jefferson Parkway, Charlottesville, Virginia 22902